Termeni și condiții

notify.biz oferă soluții tehnologice de ultimă generație și servicii web to SMS de cea mai înaltă calitate printr-o platformă intuitivă găzduită în cloud, asigurând acces sigur oricând și oriunde.

Site-ul www.notify.biz, denumit în continuare „notify.biz”, este administrat de Notify Biz SRL cu RO43860920 înregistrată la Registrul Comerțului cu J35/973/2021, denumit în continuare „notify.biz” sau „ Companie". .

notify.biz își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment CONȚINUTUL SITE-ULUI, precum și Termenii și Condițiile de Utilizare (denumite în continuare „Termeni și Condiții”, anunțând în prealabil CLIENTUL prin postarea unui mesaj pe site-ul SITE-ul sau prin trimiterea unui e-mail sau SMS, după caz.

Acest DOCUMENT Termeni și Condiții se aplică relației contractuale dintre notify.biz și clienții săi, persoane juridice sau persoane fizice, așa cum este publicat în prezent pe SITE.

1. Definiții

1.1 CONȚINUT are următoarea definiție a:

 • toate informațiile de pe SITE sau de pe paginile de Facebook, Instagram și LinkedIn ale notify.biz, care pot fi vizualizate sau accesate în alt mod folosind echipamente electronice (laptop, smartphone sau tabletă);
 • platforma notify.biz prin care este furnizat serviciul comercializat;
 • CONȚINUTUL oricărui e-mail trimis de notify.biz CLIENȚILOR săi prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat al notify.biz unui CLIENT, conform informatiilor de contact, specificate sau nu de acesta din urma;
 • informatii legate de SERVICIILE si/sau tarifele percepute de notify.biz intr-o anumita perioada;
 • informații despre SERVICIILE și/sau tarifele percepute de un terț cu care notify.biz a încheiat acorduri de parteneriat pentru o anumită perioadă;
 • date referitoare la compania Notify Biz SRL, sau alte date privilegiate ale acesteia.

1.2 CLIENT - Persoana fizica sau juridica cu care notify.biz a incheiat cel putin un contract de prestari servicii;

1.3 CONTRACTUL LA DISTANTA - reprezinta in conditiile legii orice contract incheiat intre notify.biz si CLIENT fara prezenta fizica simultana a celor doua parti, cu folosirea exclusiva a unuia sau mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la data încheierii contractului inclusiv. este încheiat, și care face obiectul cerințelor de informare ale CLIENTULUI de către notify.biz, înainte de efectele contractului încheiat;

1.4 COMANDĂ - un document electronic sau fizic, care intervine ca formă de comunicare între notify.biz și CLIENT prin care acesta din urmă își exprimă intenția de a achiziționa anumite SERVICII prin efectuarea plății acestora. Orice comanda plasata prin mijloace electronice prin SITE va fi considerata un contract valabil, cu exceptia cazului in care partile convin altfel. Comanda scrisa in format fizic va face parte din contractul de servicii incheiat intre Client si notify.biz.

1.5 CONFIRMARE COMANDĂ - reprezintă confirmarea scrisă primită de CLIENT care a plasat o comandă prin intermediul platformei notify.biz, și care conține detaliile comenzii plasate privind condițiile serviciului(lor) comandat(e) și prețul plătit în funcție de cel convenit. Modalitate de plată. Confirmarea comenzii reprezinta din punct de vedere legal, momentul incheierii contractului intre notify.biz si CLIENT;

1.6 CONT - dacă este cazul, termenul definește profilul CLIENTULUI, așa cum este creat de notify.biz prin sistemul integrat utilizat de acesta, care include datele de identificare furnizate de CLIENT. Contul poate fi creat de notify.biz pentru a gestiona relatia contractuala dintre acesta si CLIENT si nu presupune inregistrarea pe SITE, sau poate fi o inregistrare unica pe SITE prin nume de utilizator si parola.

1.7 DOCUMENT - acești Termeni și Condiții de Utilizare a serviciilor notify.biz;

1.8 LEGEA TELECOMUNICAȚILOR - Legea nr. 239/2005, Legea 365/2002, Legea 506/2004, Directiva 2000/31/CE, Directiva 2006/24/CE, Directiva 2009/140/CE, Directiva 2009/136/CE etc.

1.9 LEGEA PROTECȚIA DATELOR PERSONALE - Până la data de 25.05.2018 se va aplica la nivel local Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, urmând ca din 25.05. 2018, pentru a intra în vigoare Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

1.10 API SMS SERVICE - un sistem de transmitere și recepție automată a mesajelor disponibil în format electronic, cu ajutorul site-ului web accesibil de pe internet sub URL-ul www.notify.biz.

1.11 FURNIZAREA SERVICIILOR DE COMUNICARE ELECTRONICĂ - prestarea de servicii fără prezența simultană a celor două părți (la distanță) prin transfer de date și informații la solicitarea CENT, unde transmiterea și recepția de informații sau date se realizează prin mijloace electronice, inclusiv prin compresie digitală. și stocarea datelor trimise și primite;

1.12 MEDII ELECTRONIC - reprezintă totalitatea soluțiilor tehnice, inclusiv componentele de teleinformare ale instrumentelor software interconectate cu acestea, care permite comunicarea la distanță prin utilizarea transmisiei de date între sistemele de teleinformații, în special agenda electronică.

1.13 MESAJ DE TIP „SMS” - mesaj text sau binar cu specificații specifice definite în rețelele GSM, cu limitări în ceea ce privește numărul de caractere.

1.14 NOTIFICARI PUSH - sunt mesaje sau informații trimise către aplicații de pe platforme precum Android, iOS, Windows și altele. Notificările push sunt trimise prin servicii precum Apple Push Notification Service (APNS, Google Cloud Messaging (GCM), Windows Push Notifications Services (WNS) sau alte servicii similare.

1.15 SERVICIU - serviciul de transmitere a mesajelor SMS, prin platforma integrată notify.biz, care operează în modul SaaS (Software as a Service).

1.16 TRANZACȚIE - încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din prestarea unui serviciu de către notify.biz către CLIENTUL.

1.17 WEBSITE / SITE - reprezintă SITE-ul situat la www.notify.biz sau alte astfel de adrese URL pe care notify.biz le poate indica sau utiliza de-a lungul timpului, precum și toate domeniile notify.biz și subdomeniile acestora, inclusiv, dar fără a se limita la acesta, este limitat. către site-ul disponibil publicului larg și către paginile rețelelor sociale utilizate de companie.

2. General

2.1. Prin utilizarea SITE-UL/CONTINUTUL/SERVICIULUI, CLIENTUL este direct responsabil pentru consecintele ce decurg din utilizarea acestuia. CLIENTUL este, de asemenea, răspunzător pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de altă natură cauzate SITE-ULUI, CONȚINUTULUI, SERVICIULUI, notify.biz sau oricărei terțe părți cu care notify.biz a încheiat un contract valabil, în conformitate cu legislația. in forta.

2.2. În cazul în care CLIENTUL nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau revocă acceptarea acestui DOCUMENT:

 • Acesta (poate) renunta la: accesul la SITE/CONTINUT, la alte servicii sau produse oferite in viitor de notify.biz prin intermediul SITE-ului, primirea de newslettere/alerte de orice fel daca este cazul si/sau comunicatii de la notify. biz de orice fel (e-mail, apel telefonic, SMS etc).
 • notify.biz va limita accesul la toate informațiile referitoare la CLIENT din baza sa de date fără a continua prelucrarea acesteia și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă. notify.biz va retine datele personale ale CLIENTULUI (persoana fizica) in baza sa de date pentru accesul viitor la acestea in scopuri de marketing, arhivare sau statistica, exclusiv cu acordul prealabil al CLIENTULUI sau la cererea expresa a acestuia. Datele personale ale CLIENTULUI (individual) vor fi șterse în urma unei solicitări expres transmise de acesta în scris prin utilizarea informațiilor de contact existente pe SITE, dar numai după evaluarea de către notify.biz a solicitării adresate, în conformitate cu regulile interne. si cu legislatia in vigoare.

2.3. Renunțarea sau revocarea acceptului acordat de CLIENT documentului Termeni și Condiții conform art. 2.2, nu reprezinta renuntarea la conditiile contractului incheiat intre acesta din urma si notify.biz. CLIENTUL poate renunța la prestarea serviciilor în derulare în conformitate cu contractul încheiat bilateral, în condițiile prezentului contract. Prezentul DOCUMENT este accesoriu contractului care are un caracter special în relația dintre părți și va prevala asupra termenilor și condițiilor prezentului DOCUMENT.

2.4. CLIENTUL (persoană fizică) își poate reconsidera oricând decizia de a fi de acord și/sau accepta DOCUMENTUL, în forma disponibilă la acel moment.

2.5. Pentru exercitarea dreptului prevăzut la art. 2.4, CLIENTUL poate contacta notify.biz, sau poate folosi link-urile din CONȚINUT accesat pe SITE-ul notify.biz destinat acestui scop.

2.6. CLIENTUL nu poate revoca acordul exprimat in favoarea DOCUMENTULUI pana in momentul in care va achita contravaloarea tuturor contractelor neonortate fata de notify.biz. Acest articol nu contravine prevederilor referitoare la dreptul de a retrage acordul CLIENTULUI (persoana fizica) din contractul la distanta incheiat cu notify.biz.

2.7. În cazul în care CLIENTUL a achitat contravaloarea serviciilor prestate, înainte de prestarea lor efectivă de către notify.biz, CLIENTUL poate indica motivele renunțării, urmând să stabilească împreună cu notify.biz modalitatea optimă de rezolvare a situației. Prevederile contractului de prestări servicii încheiat între părți se aplică în mod corespunzător.

2.8. Acest SITE se adresează CLIENȚILOR deținuți legali aflați în România sau Uniunea Europeană, precum și CLIENȚILOR persoane fizice care au îndeplinit cel puțin, și care nu au fost suspendate sau înlăturate de notify.biz, indiferent de motivul suspendării sau înlăturării. Devenind CLIENT, notify.biz va considera ca persoana respectiva indeplineste conditiile de mai sus.

2.9. Prin utilizarea SITE-ului notify.biz de către minori, reprezentanții legali ai acestora, sunt de acord cu această utilizare și sunt de acord să respecte acești termeni și condiții în numele minorilor, începând cu data primei utilizări a site-ului de către minor. notify.biz comercializeaza servicii care pot fi achizitionate de catre minori prin accesarea SITE-ului, cu respectarea prevederilor Regulamentului General pentru Protectia Datelor (RGPD). notify.biz poate vinde sau colecta contravaloarea serviciilor destinate minorilor, achiziționate tot de aceștia.

3. Conținut

3.1. CONȚINUTUL, așa cum este definit mai sus, incluzând dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau CONȚINUT multimedia prezentate pe SITE, sunt proprietatea exclusivă a notify.biz sau a administratorului acestuia, fiind și-a rezervat toate drepturile obținute în acest scop direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

3.2. CLIENTUL nu are voie să copieze, să distribuie, să publice, să transfere către terți, să modifice și/sau să modifice în alt mod, să folosească, să facă legătura către, să expună, să includă orice CONȚINUT în orice context, altul decât cel original prevăzut de notify.biz, să includă orice CONȚINUT în în afara SITE-ului, eliminarea notificărilor care reprezintă dreptul de autor al notify.biz asupra CONȚINUTULUI precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuirea materialelor realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea CONȚINUTULUI, în lipsa prevederii exprese. acord exprimat de notify .biz sau de administratorul acestuia.

3.3. Orice CONȚINUT la care CLIENTUL are și/sau obține acces prin orice mijloace, face obiectul prevederilor prezentului DOCUMENT, dacă CONȚINUTUL nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valabil încheiat între notify.biz și acesta, care poate deroga în integral sau parțial din prevederile acestui DOCUMENT și fără nicio garanție implicită sau expresă făcută de notify.biz cu referire la acel CONȚINUT.

3.4. CLIENTUL poate copia, transfera și/sau utiliza CONȚINUT numai în scopuri personale sau necomerciale, precum și în relație directă cu notify.biz, numai dacă acestea nu contravin prevederilor prezentului DOCUMENT și legislației relevante și numai cu acordul prealabil scris al notify.biz.

3.5. În cazul în care notify.biz acordă CLIENTULUI sau altui terț interesat dreptul de a utiliza în forma descrisă într-un acord de utilizare separat, un anumit CONȚINUT, la care are sau poate avea acces, dreptul de utilizare se extinde numai asupra acelui CONȚINUT sau părți. a acestuia, atâta timp cât CONȚINUTUL sau părți ale acestuia există și numai în perioada definită în acord și în limitele acordului. Existenta unui acord de utilizare incheiat expres de notify.biz cu un tert sau CLIENT, nu reprezinta un angajament contractual din partea notify.biz pentru acel tert sau CLIENTUL care obtine acces la CONTINUT sau la anumite sectiuni ale SITE, în sensul în care notify.biz are dreptul de a modifica, actualiza sau completa în orice mod și în orice moment SITE-ul sau oricare dintre secțiunile acestuia,

3.6. Niciun CONȚINUT transmis CLIENTULUI, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesarea, vizitarea și/sau vizualizarea SITE-ului nu constituie o obligație contractuală din partea notify.biz și/sau un angajat. care a mediat transferul CONȚINUTULUI (dacă este cazul).

3.7. Orice utilizare a CONȚINUTULUI SITE-ULUI în alte scopuri decât cele permise în mod expres de prezentul DOCUMENT sau de acordul de utilizare însoțitor, dacă există, este interzisă. Încălcarea acestei secțiuni conferă dreptul notify.biz de a acționa în justiție împotriva utilizării neautorizate a CONȚINUTULUI, pentru a repara potențialele daune materiale și de imagine cauzate de notify.biz.

3.8. Postarea de către dumneavoastră pe paginile web administrate de notify.biz nu constituie o derogare de la notify.biz de la niciun drept asupra sau în legătură cu aceste pagini (de exemplu, pagina de Facebook sau LinkedIn a notify.biz). Cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres aici, nu obțineți niciun drept, titlu sau interes în sau în legătură cu SITE-ul sau paginile web operate de Companie.

3.9. Toate programele și platformele software utilizate în acest SITE, CONȚINUTUL și dezvoltarea acestuia, precum și software-ul în întregime sunt protejate de legile drepturilor de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, republicarea, transmiterea, afișarea sau executarea CONȚINUTULUI acestui SITE nu este permisă fără acordul prealabil scris al notify.biz și/sau al administratorului acestuia.

3.10. CONTINUTUL poate fi modificat oricand de catre notify.biz, imaginile, designul, textul, grafica, siglele, clipurile audio/video precum si alte aspecte legate de SITE si respectiv de CONTINUT avand caracterul a unei sugestii de prezentare.

4. Drepturi de proprietate intelectuală

4.1. CONȚINUTUL SITE-ULUI, respectiv imagini, texte, grafică web, scripturi, software, drepturi de design, drepturi de model, brevete, mărci comerciale, este în întregime proprietatea notify.biz și a furnizorilor săi autorizați în conformitate cu Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe și legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

4.2. notify.biz poate acorda CLIENTULUI, prin acord, dreptul de a utiliza intr-o forma descrisa, un anumit CONTINUT al SITE-ULUI. Acest acord se aplică strict CONȚINUTULUI sau părților din CONȚINUT definite, pentru o perioadă stabilită în acord și numai persoanei (persoanelor) cărora li sa permis să utilizeze acest CONȚINUT, fără a putea folosi alte secțiuni ale SITE-ului. Utilizarea pe SITE a oricărui nume de marcă nu constituie o reclamă pentru compania respectivă. Notify.biz nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcut răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea CONȚINUTULUI SITE-ULUI existent.

5. Contact

5.1. notify.biz publica pe SITE, datele de identificare si de contact, actualizate pentru informatiile CLIENT.

5.2. Prin utilizarea platformei notify.biz sau a link-urilor existente in acelasi scop pe SITE, CLIENTUL permite companiei notify.biz sa-l contacteze prin orice mijloace disponibile si convenite de comun acord, exclusiv in scopul comercial declarat si in vederea realizarii acestui lucru. scop, inclusiv prin accesarea mijloacelor electronice, respectiv posta electronica (e-mail) sau telefon mobil (apel telefonic, SMS), in masura in care aceste date sunt furnizate de CLIENT.

5.3. Accesul parțial sau total la platforma notify.biz nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea companiei de a contacta CLIENTUL, ci doar o opțiune a clientului.

5.4. Accesarea SITE-ului, utilizarea informațiilor prezentate în acesta, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări către notify.biz se face electronic, telefonic, sau prin orice alt mijloc de comunicare aflat la dispoziție CLIENTULUI. Astfel, notify.biz va obtine acordul prealabil al CLIENTULUI, pentru a primi de la notify.biz informatii si/sau notificari in scopuri de marketing direct pe cale electronica si/sau telefonica, inclusiv comunicatii prin e-mail, SMS sau anunturi. pe site.

5.5. notify.biz isi rezerva dreptul de a nu raspunde solicitarilor de orice fel, care nu au legatura cu produsele/SERVICIILE prezente pe SITE sau cu un contract incheiat cu un CLIENT, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, apel telefonic, SMS). , etc.).

6. Buletin informativ și alerte

6.1. Atunci când CLIENTUL (persoană fizică) accesează SERVICIILE sau produsele notify.biz prin intermediul SITE-ului, vă vom cere să vă exprimați acordul prealabil cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte de la notify.biz, trimise prin e-mail (e-mail) si/sau telefonic (apel telefonic, SMS). Opțiunea privind acordul emis de CLIENT (persoană fizică) poate fi modificată în orice moment, cu respectarea prevederilor art. 6.3.

6.2. Datele preluate de la CLIENT (persoana fizica), in scopul trimiterii de newslettere si/sau alerte, pot fi folosite de catre notify.biz in limita Politicii de confidentialitate si a acordului prealabil exprimat de CLIENT.

6.3. Renunțarea dumneavoastră la buletine informative și/sau alerte poate fi exprimată în orice moment prin:

 • utilizarea link-ului special destinat în cadrul CONȚINUTULUI oricăror newslettere și/sau alerte primite sau apelând la numărul de telefon +40 742421010 sau contactându-ne prin adresa de e-mail [email protected];
 • folosind opțiunile disponibile în CONTUL DE CLIENT (dacă este cazul), pentru a modifica acceptarea sau primirea newsletterelor și/sau alertelor;
 • contactați notify.biz, folosind instrumentele disponibile pe SITE în secțiunea „Suport”.

6.4. Renunțarea la primirea de buletine informative și/sau alerte nu implică renunțarea la acceptarea generală a prevederilor prezentului DOCUMENT.

6.5. notify.biz isi rezerva dreptul de a selecta CLIENTUL (persoana fizica) care a acceptat in prealabil sa primeasca newslettere si/sau alerte, precum si dreptul de a elimina in mod justificat din baza de date orice CLIENT, fara nici un angajament ulterior din partea notify.biz. În acest caz, CLIENTUL poate contacta notify.biz pentru a primi justificările necesare cu privire la orice decizie și/sau acțiune întreprinsă în sensul prezentului articol sau va primi informații despre măsurile luate de notify.biz și motivarea acestora.

6.6. notify.biz nu va include în buletinele informative și/sau alertele trimise CLIENTULUI, orice alt material publicitar sub formă de CONȚINUT care se referă la un terț care nu este partener al notify.biz, la momentul trimiterii newsletterelor. și/sau alerte.

7. Politica de confidențialitate

7.1 Prin utilizarea SITE-ului, vi se aplică prevederile Politicii de confidențialitate notify.biz. Înainte de a ne furniza date personale (inclusiv adresa de e-mail) prin orice mijloc, vi se solicită în mod expres să citiți și să acceptați această politică.

8. Servicii Notify.biz

8.1 notify.biz oferă următoarele:

 • Mesagerie mobilă SMS (Short Message Text) prin platforma notify.biz;
 • Trimiterea de SMS-uri recurente, cum ar fi SMS-uri aniversare, mementouri (programare, plata facturilor etc.) și alte mesaje periodice;
 • Trimiterea de notificări și alerte pentru prezentarea ofertelor, starea comenzilor plasate, în timp real;
 • 2FA pentru transmiterea codurilor de verificare care permit clienților să se autentifice rapid și în siguranță pentru a utiliza serviciile;
 • HLR LOOKUP, respectiv interogarea efectuată de API-ul notify.biz a bazei de date pentru verificarea numărului de telefon (format complet, rețea și stare), înainte de transmiterea mesajelor;
 • Verificarea portabilității numerelor portate în timp real, pentru transmiterea mai rapidă a mesajelor;
 • Atribuirea unui număr sau a unui set de numere speciale, necesare transmiterii de către CLIENT a mesajelor de tip SMS, clienților acestuia din urmă în scop de marketing direct;
 • 2 WAY SMS, este un serviciu prin care destinatarii mesajelor trimise de CLIENT prin notify.biz, pot raspunde la mesajele primite (se pot inscrie rapid la concursuri, campanii, sondaje, se pot abona la comunicatii comerciale - newslettere) .

8.2 Următoarele tipuri de campanii SMS nu sunt acceptate, dar nu se limitează la: campanii SMS pentru servicii concurente cu operatorii de telefonie mobilă; Campanii prin SMS cu conținut electoral sau politic; Campanii prin SMS pentru publicitate electorală sau politică; campanii SMS pentru adulți; campanii SMS ilegale sau imorale.

8.3 Nu sunt acceptate următoarele tipuri de postări personalizate, dar nu se limitează la: nume de persoane, nume de partide politice sau alianțe politice, numere de telefon naționale, internaționale sau speciale sau unele nume generice care pot crea confuzie; nume banale sau obscene; nume ilegale sau imorale.

8.4 Serviciile notify.biz nu sunt destinate și nu pot fi utilizate în legătură cu (i) 112 sau alte servicii de urgență, siguranță publică sau similare sau (ii) ca înlocuire a oricăror servicii de telefonie primară, cum ar fi liniile fixe sau telefoanele mobile. folosit pentru a contacta serviciile de urgență. CLIENTUL recunoaște că furnizorii notify.biz nu au responsabilitatea de a conecta orice apel 112 la un robot telefonic public de urgență.

8.5. ACCES LA SERVICIU:

 • Accesul la SERVICIU este permis oricărui CLIENT direct de pe SITE-ul www.notify.biz.
 • Pentru a i se permite accesul la SERVICIU, CLIENTUL va trebui să acceseze platforma notify.biz disponibilă în modul Software as a Service (SaaS), având funcționalitățile prezentate la art. 9.
 • notify.biz își rezervă dreptul de a restricționa sau exclude accesul CLIENTULUI la SITE, la SERVICIILE aferente și/sau la unele dintre metodele de plată acceptate, precum și de a șterge sau restricționa Contul acestuia, în limitele legii, dacă consideră că pe baza desfasurarii sau activitatii de pe SITE, accesul si existenta Contului CLIENTULUI ar putea prejudicia sau prejudicia in orice mod notify.biz, CLIENTII sau partenerii colaboratori ai companiei. Orice acțiune de restricție sau excludere a unui CLIENT se va desfășura cu respectarea prevederilor art. 6.5.
 • Un CLIENT poate accesa serviciul pentru a-l folosi in conformitate cu interesele sale si conform contractului incheiat cu notify.biz. Este interzisa partajarea accesului la serviciu intre mai multi CLIENTI, care nu au o relatie contractuala cu notify.biz.
 • În cazul în care notify.biz constată nereguli și/sau încălcări de orice fel în prevederile prezentului capitol, care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice mod a activității companiei, notify.biz își rezervă dreptul la libera alegere, de a anula , limitează, restricționează, suspendă sau exclude accesul CLIENTULUI la CONȚINUT sau SERVICIU, cu respectarea prevederilor art. 6.5 privind notificarea CLIENTULUI.

9. Avantajele și funcționalitățile platformei notify.biz

9.1 Descrierea detaliată a avantajelor și funcționalităților platformei notify.biz, poate fi accesată prin navigarea pe site și reprezintă versiunea actualizată a avantajelor și funcționalităților platformei notify.biz.

10. Modalitati de plata

10.1 Pentru a achiziționa SERVICIILE furnizate de notify.biz, punem la dispoziție CLIENȚILOR următoarele Metode de plată, disponibile:

10.2 notify.biz poate publica pe SITE și/sau pe paginile sale de Facebook, Instagram și LinkedIn, informații despre SERVICIILE prestate și/sau oferte speciale făcute de acesta sau de orice alt terț colaborator cu care notify.biz are încheiate contracte. parteneriat, într-o anumită perioadă.

10.3 Preturile vor fi afisate in moneda nationala RON sau in EUR si de asemenea reducerile de pret, iar moneda de referinta pentru calcularea, plata si facturarea produselor comandate va fi moneda locala RON.

10.4 În cazul plasării unei comenzi folosind un card în EUR sau altă monedă internațională, banca emitentă a cardului dumneavoastră poate converti suma plătită pentru serviciile accesate/achiziționate de pe SITE în RON, cu posibilitatea ca banca dumneavoastră să perceapă o taxă. Schimb valutar. Astfel, veți avea obligația de a vă informa despre existența unui astfel de comision înainte de a plasa o comandă pe SITE în aceste condiții. notify.biz nu este responsabil pentru lipsa de informații a CLIENȚILOR săi. Pentru clarificare, în cazul plăților online, notify.biz nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de CLIENT, inclusiv, dar fără a se limita la, comisioanele de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului său, dacă acesta moneda de emitere diferă de RON. CLIENTUL este singurul responsabil pentru această acțiune.

10.5 Facturarea serviciilor de către notify.biz se face exclusiv în lei. In cazul in care plata se face prin card bancar, notify.biz va debita contul curent al CLIENTULUI cu sumele reprezentand contravaloarea serviciilor comandate/utilizate.

10.6 notify.biz poate rezilia unilateral comanda plasată de CLIENT, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului CLIENTULUI, a tranzacției, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de notify.biz (dacă este cazul), în cazul plății online;
 • datele furnizate de CLIENT, pentru accesarea serviciilor notify.biz, sunt incomplete conducând la imposibilitatea prestării serviciului, sau sunt incorecte;
 • activitatea CLIENTULUI pe SITE poate si/sau produce pagube de orice fel, sau prejudicia in orice mod notify.biz si/sau partenerii sai;
 • efectuarea a mai mult de două încercări consecutive de acces/serviciu eșuat la platformă.

11. Anularea, refuzul, prestarii serviciilor cu discount

11.1 În cazul anulării de către CLIENT a prestării serviciului achiziționat cu reducere, reducerea acordată de notify.biz poate fi fie dedusă din valoarea de returnat, fie

11.2 În cazul în care o comandă căreia i s-a aplicat o reducere este anulată, respinsă sau suma plătită de CLIENT este rambursată integral, CLIENTULUI i se va restitui integral suma plătită, iar oferta personalizată de care a beneficiat își va pierde valabilitatea.

12. Prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)

12.1 notify.biz respectă prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și prevederile Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD) respectiv după data de 25.05.2018, notify.biz va respecta prevederile prezentului Regulament integrând prevederile sale în activitatea sa comercială, Legea 677/2001 urmând a fi abrogată prin lege. Prevederile acestui capitol sunt in continuare aplicabile incepand cu data de 25.05.2018.

12.2. Avand in vedere ca protectia datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice reprezinta o preocupare continua pentru notify.biz in calitatea sa de tert in contractele incheiate cu CLIENTII sai, in vederea respectarii drepturilor persoanelor fizice cu care CLIENTII sai interactioneaza in calitate de Operatori de Date cu caracter, raportul contractual dintre este încă reglementat

notify.biz și CLIENȚII săi, cu privire la legislația aplicabilă privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

12.3 În conformitate cu RGPD, notify.biz deține calitatea de terț în raport cu CLIENTUL, acționând ca intermediar între CLIENT și clienții săi – destinatarii serviciilor notify.biz, aceștia din urmă punând la dispoziție CLIENȚII sau platforma (înseamnă ) pentru transmiterea de SMS-uri în scop de marketing și publicitate, solicitând o cantitate limitată de informații care nu sunt considerate date cu caracter personal în sensul RGPD. Aceste informatii sunt introduse de CLIENT, iar notify.biz nu controleaza, analizeaza, gestioneaza, interpreta sau prelucreaza in nici un fel datele transmise de CLIENT si care ajung la destinatarii SMS-ului. Informatiile din baza de date a CLIENTILOR, necesare pentru furnizarea de catre notify.biz a serviciilor contractate de CLIENT sunt stocate in scop probator,

12.4. În calitate de terț conform RGPD, notify.biz își desfășoară activitatea de prelucrare a informațiilor puse la dispoziție de către CLIENT, sub autoritatea acestuia din urmă, care își asumă întreaga responsabilitate față de clienții săi individuali, destinatari ai SMS-ului transmis prin intermediul platforma notify.biz. notify.biz efectuează operațiuni de prelucrare exclusiv la solicitarea operatorului de date cu caracter personal, respectiv a CLIENTULUI, prin urmare notify.biz nu controlează conținutul textelor transmise și nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pierderi directe sau indirecte suferite de CLIENT în calitate de rezultat al transmiterii prin notificare. .biz de mesaje.

13. Frauda

13.1. notify.biz nu solicita CLIENTULUI sau, prin orice mijloc de comunicare (e-mail/telefon/SMS, etc.) informatii referitoare la date confidentiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

13.2. CLIENTUL își asumă întreaga responsabilitate pentru dezvăluirea către orice terț a datelor sale confidențiale.

13.3. notify.biz își declină orice responsabilitate, în cazul în care CLIENTUL este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este reprezentant al notify.biz sau că reprezintă interesele notify.biz.

13.4. CLIENTUL va informa notify.biz despre astfel de incercari, folosind datele de contact afisate pe SITE.

13.5. notify.biz nu promovează SPAM-ul. Orice CLIENT care și-a furnizat în mod explicit adresa de e-mail pentru primirea comunicărilor cu newsletter comercial, poate opta pentru revocarea acordului său fie din contul de CLIENT (dacă este cazul) aferent acestei adrese de e-mail, fie cu îndeplinirea condițiilor menționate la art. . 6.3. a acestui document.

13.6. Comunicările efectuate de notify.biz prin mijloace electronice de comunicare la distanță (adică e-mail) conțin date de identificare complete și conforme ale expeditorului sau link-uri către acestea, la data transmiterii CONȚINUTULUI.

13.7. Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate o tentativă de fraudă a SITE-ULUI/CONTINUTULUI notify.biz, acesta din urmă rezervându-și dreptul de a începe acțiunea penală împotriva persoanei sau persoanelor care a încercat să ajungă, sau (u) au atins acest scop ( s):

 • accesarea datelor de orice tip ale altui CLIENT prin utilizarea unui cont sau prin orice altă metodă;
 • alterarea sau modificarea CONȚINUTULUI paginilor Facenbook sau LinkedIn ale companiei notify.biz precum și a SITE-ului sau a oricărei corespondențe trimise prin orice mijloc de către notify.biz CLIENȚILOR săi;
 • afectarea performanței serverului (servelor) care rulează SITE-ul și platforma notify.biz;
 • accesarea sau dezvăluirea oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, a CONȚINUTULUI trimis prin orice mijloc de către notify.biz CLIENTULUI său, atunci când acesta nu este destinatarul legitim al CONȚINUTULUI.

14. Limitarea răspunderii

14.1. notify.biz nu poate fi facut responsabil in nici un fel fata de vreun CLIENT care foloseste SITE-UL sau CONTINUTUL, in afara de limitele articolelor care constituie Termenii si Conditiile.

14.2. În cazul în care un CLIENT consideră că un CONȚINUT trimis prin orice mijloc prin notify.biz încalcă în vreun fel drepturile de autor sau alte drepturi, acesta poate contacta pentru detalii notify.biz, prin accesarea informațiilor de contact, pentru ca acesta din urmă să poată efectua o decizie informată.

14.3. notify.biz nu garanteaza CLIENTULUI accesul la SITE sau la SERVICIU, in lipsa acestuia din urma parcurgerii etapelor de inregistrare/acces la serviciul de pe SITE.

14.4. notify.biz nu este responsabil pentru CONȚINUT, calitatea sau natura altor SITE-uri la care se ajunge prin link-uri din CONȚINUT, indiferent de natura acelor legături. Pentru acele SITE-uri, responsabilitatea revine în întregime proprietarilor lor.

14.5. In functie de situatie, de regula, notify.biz este scutit de orice defect, in cazul utilizarii SITE-ului si/sau CONTINUTULUI transmis CLIENTULUI, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul SITE-ului. , e-mail sau un angajat al notify.biz, atunci când această utilizare a CONȚINUTULUI poate sau poate cauza prejudicii de orice fel CLIENTULUI din cauza incompatibilității tehnologice a acestuia din urmă și/sau a oricărei terțe părți implicate în acest transfer de CONȚINUT.

14.6. notify.biz nu oferă nicio garanție directă sau indirectă că SERVICIUL va fi în conformitate cu cerințele CLIENTULUI sau că va fi furnizat neîntrerupt, în siguranță sau fără erori de orice fel.

15. Major puternic

15.1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, niciuna dintre părțile la un contract care este încă în curs de desfășurare nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la timp și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia dintre obligațiile pe care le revin în temeiul contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un caz de forță majoră.

15.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat va informa cealaltă, de îndată și în mod complet, producerea acestuia și va lua orice măsuri care îi stau la dispoziție pentru a limita consecințele acelui eveniment.

15.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul sus-menționat este scutit de această obligație numai dacă evenimentul îl împiedică să-l îndeplinească.

15.4. Daca in termen de 15 zile de la data producerii acestuia, evenimentul respectiv nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea integrala a prezentului contract fara ca vreuna dintre acestea sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

15.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să dovedească imposibilitatea executării obligațiilor în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului dar în limitele art. 12.3 aplicabil notify.biz.

16. Litigii

16.1. Prin vizualizarea/accesarea SITE-ului și/sau a oricărui CONȚINUT transmis de notify.biz CLIENTULUI prin accesare și/sau trimitere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), acesta trebuie să citească și să accepte prevederile Condițiilor DOCUMENTULUI”.

16.2. Orice disputa cu privire la acesti Termeni si Conditii care ar putea aparea intre CLIENT si notify.biz se va solutiona pe cale amiabila, partile facand toate masurile necesare in acest sens.

16.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea apărea între CLIENȚ și notify.biz sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat de un mediator autorizat și agreat de ambele părți în litigiu, iar în cazul în care medierea nu rezolvă/soluționează litigiul, litigiul va fi sesizat instanțelor judecătorești competente din municipiul București, în conformitate cu cu legea. romani in vigoare.

16.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus se dovedește a fi nulă sau invalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

16.5. Acest document a fost întocmit și va fi interpretat în conformitate cu legislația română. 17.

17. Dispoziții finale

17.1. notify.biz isi rezerva dreptul de a face orice modificari ale acestor prevederi, precum si orice modificari ale SITE-ului/structurii acestuia/SERVICIILOR precum si orice CONTINUT fara notificarea prealabila a CLIENTULUI.

17.2. Sub rezerva Termenilor si Conditiilor, notify.biz nu va fi raspunzator pentru eventualele erori de pe SITE din orice motiv, inclusiv modificari, setari etc., care nu sunt facute de administratorul SITE-ului.

17.3. notify.biz isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice fel si/sau link-uri pe orice pagina a SITE-ului, cu respectarea legislatiei in vigoare. 18.

18. Feedback

18.1. Dacă aveți întrebări sau sugestii cu privire la notify.biz, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: [email protected];

18.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau legate de SITE. sau SERVICII notify.biz, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestora va deveni și va rămâne proprietatea notify.biz, de la data transmiterii lor către notify.biz, prin orice mijloc de comunicare.

SuportListă schimbări
Prețurile nu includ TVA.
chevron-down arrow-up-circle